Cholin: Situace v zásobování

Ve své studii Vennemann et al zaznamenali průměrný příjem cholinu Evropanů. To je mezi 244-373 mg / den u mladých dospělých (10-18 let), 291-468 mg / den u dospělých v rozmezí (18-65 let) a 284-450 mg / den u starších jedinců. Na základě výsledků 12 evropských studií sestavili přehled celkového příjmu cholinu u žen a mužů z různých evropských zemí. U Německa zjistili průměrnou hodnotu příjmu 302 mg / den u mladých mužů (10–18 let) a 295 mg u mladých žen (10–18 let). Hodnota pro dospělé a starší osoby v Německu není k dispozici. Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) EU vzal při stanovení denního adekvátního příjmu cholinu v úvahu výsledky Vennemanna a jeho kolegů. To činí 400 mg pro muže a pro ženy.