Cvičení pro blokádu obratlů v BWS

Cvičení na blokádu obratlů v BWS slouží k uvolnění blokády, uvolnění a protažení napjatých svalů a k udržení obratle ve správné poloze po dlouhou dobu. Cvičení používaná v případě blokády obratlů u BWS by měla být vždy nejprve projednána se zkušeným terapeutem a v případě potřeby provedena demonstrativně, aby nedošlo k dalšímu poškození způsobenému nesprávným použitím. Cvičení jsou nejen užitečná k léčbě aktuálního problému, ale také k posílení hrudní páteř jako celek, aby vydržel stres každodenního života, aniž by způsoboval problémy.

Cvičení

Za účelem léčby vertebrální blokády v hrudní páteř, existuje řada cviků, které mohou pomoci vrátit obratle do správné polohy nebo ji udržet ve správné poloze po změně polohy. Strečink BWS Postavte se rovně a vzpřímeně. Sesuňte dlaně na truhla úroveň.

Lokty směřují ven. Lehce si poklekněte. Nyní přiložte pravý loket k levému kolenu.

Vaše horní část těla nyní směřuje k levé straně. Vraťte se do výchozí polohy a opakujte cvičení s ostatními stranami. Strečink BWS Postavte se rovně a vzpřímeně nebo se posaďte rovně na židli.

Nyní natáhněte ruce do strany a pomalu se pohybujte dozadu, dokud neucítíte protažení. Držte to po dobu 20 sekund. 3 opakování.

Strečink BWS Lehněte si na záda a položte nohy blízko hýždí. Paže jsou natažené do stran. Nechte nohy pomalu a kontrolovaně naklánět na jednu stranu a otočte se hlava v opačném směru.

Vydržte v této poloze asi 30 sekund a poté změňte strany. 3 opakování na každou stranu. Protáhněte spodní BWS. Postavte se rovně a vzpřímeně a zkřížte ruce za sebou hlava.

Nyní pomalu pohybujte horní částí těla doleva a doprava, aniž byste hýbali rameny nebo hlava. 10 opakování na každou stranu. Posílení stojanu BWS Před stěnou ve vzdálenosti asi 50 cm.

Položte ruce na zeď ve výšce ramen a proveďte 15 opěrek na zeď. Cvičení opakujte třikrát s malými přestávkami mezi nimi. Posílení BWS Lehněte si na žaludek.

Nyní zvedněte truhla od podlahy, takže jen vaše spodní žebra dotknout se podlahy. Paže jsou zvednuty do stran v úhlu 90 ° asi 10 cm od podlahy. Z této polohy natáhněte ruce rovně dopředu a vraťte se do výchozí polohy.

3krát 15 opakování. V Postoj Postavte se rovně a vzpřímeně. Nohy jsou od sebe zhruba na šířku ramen.

Nyní zvedněte paže šikmo nahoru do vzduchu a vytvořte V. Držte tuto pozici po dobu 2 minut. Článek "Bolest in hrudní páteř - fyzioterapie “by vás v tomto ohledu mohla zajímat. Posílení svalů hrudní páteře - fyzioterapie Položte na žaludek a zvedněte ruce a nohy z podlahy.

Nyní pohybujte oběma rukama a nohama střídavě nahoru a dolů. Pro nohy je to stejný pohyb, jaký byste udělali při lezení ve vodě, a pro paže to vypadá jako malé rychlé hackerské pohyby. Cvičte 30 sekund, udělejte krátkou přestávku a další 2 průchody.

Uvolněte blokády Lehněte si na záda a kolena přitáhněte k tělu. Uchopte je rukama a proveďte pomalé pohyby na houpačce tam a zpět. Protahování bočních BWS Postavte se rovně a vzpřímeně.

Nohy jsou od sebe vzdáleny na šířku ramen. Zvedněte levou ruku rovně nahoru a pravou rukou si podepřete boky. Nyní nakloňte horní část těla na pravou stranu, dokud neucítíte napětí.

Držte to po dobu 20 sekund a poté změňte strany. 3 opakování na každou stranu. Více cviků na hrudní páteř najdete v článku BWS syndrom - cvičení, která pomáhají