Jak často a jak dlouho mám domácí prostředky používat? | Domácí léky proti zvracení

Jak často a jak dlouho mám domácí prostředky používat?

Zda zvracení by měly být léčeny pouze výše uvedenými domácími léky závisí na příčině zvracení. V mnoha případech zvracení není nebezpečný, zvláště pokud k němu dojde jen několikrát. Poté lze léčbu provést domácími léky a pokud se příznaky zlepší, není nutná žádná další léčba.

Pokud však domácí opravné prostředky nezlepší zvracení nebo pokud přetrvává několik dní, měla by být neprodleně provedena návštěva lékaře, aby se projednaly možné další příčiny a jejich léčba. U dětí je zvracení často způsobeno infekcemi zažívací trakt a nadměrná konzumace sladkých potravin. Horečka může nastat současně, zejména v případě infekcí.

Pokud je to těžké bolest břicha dojde nebo horečka přetrvává několik dní bez zlepšení, měl by být co nejdříve konzultován lékař. Jedno z nejdůležitějších opatření, která je třeba přijmout v případě zvracení u dětí je dostatečný přísun kapaliny. Děti velmi rychle ztrácejí tekutinu zvracením, stejně jako při průjmu, který pak může vést k dalším příznakům.

Proto je podávání tekutin velmi důležité. Pití čaje a polévky je zde zvláště vhodné, protože ztráta elektrolyty lze kompenzovat současně. Aby se zabránilo dalšímu nevolnost po zvracení se také doporučuje čistit si zuby.

Chladný ručník na hlava může také pomoci proti možným doprovodným závratím. Děti by měly odpočívat, protože zvracení je pro děti často namáhavé a je zátěží. Zvracení a horečka může nastat v kombinaci.

Existuje několik možných příčin. Obecně platí, že horečka doprovázející zvracení je projevem zánětlivé reakce v těle. Spolu s horečkou to obvykle může vyvolat Gastroenteritida nebo infekce zažívací trakt.

To často vede k průjem or zácpa. Pokud se u Vás vyskytnou závažné příznaky bolest břicha nebo se příznaky nezlepší po několika dnech, měli byste se rychle poradit s lékařem. Ve vzácných případech zvracení a horečka může být také výrazem jiných nemocí, například zánětu meningy.

Typickými příznaky jsou zvracení na prázdno žaludek a závažné bolesti hlavy, V případě zvracení a horečka, dostatečný přísun tekutin a elektrolyty stejně jako pravidelné kontroly teploty musí být zajištěny. U antipyretik by měla proběhnout konzultace v lékárně. Kromě toho je třeba dodržovat dostatečnou fyzickou ochranu.