Jaké jsou příznaky atriální fibrilace vyvolané alkoholem? | Příznaky fibrilace síní

Jaké jsou příznaky atriální fibrilace vyvolané alkoholem?

V situacích s neobvykle vysokou konzumací alkoholu fibrilace síní se mohou vyvinout spontánně. Chronicky zvýšená konzumace alkoholu navíc významně zvyšuje riziko vzniku fibrilace síní. Příznaky vyvolané alkoholem fibrilace síní se neliší od ostatních fibrilací síní.

V mnoha případech je fibrilace síní vyvolaná alkoholem také taková, že si toho vůbec nevšimnete. Obzvláště epizody způsobené rychlou a neobvykle vysokou konzumací alkoholu trvají jen krátkou dobu a pak zase zmizí, takže si je postižený často ani nevšimne, ani nezaznamená EKG. Vzácněji se však mohou objevit typické příznaky, jako jsou bušení srdce, závratě, zvýšené pocení, úzkost a dušnost.

Riziko mrtvice při fibrilaci síní