Rooming-in

Novorozenecký rooming-in

Zde není lůžko novorozence v samostatném dětském pokoji, jak tomu bývalo dříve, ale vedle lůžka matky. To jí umožňuje starat se o své dítě sama od samého začátku. To prospívá nejen vazbě mezi matkou a dítětem, ale kojení často také funguje lépe. Předčasně narozené děti narozené před 37. týdnem těhotenství se vyvíjejí lépe, pokud mají úzký kontakt s matkou.

Částečný rooming-in

Pokud je maminka příliš vyčerpaná na to, aby se o své novorozeně starala 24 hodin sama, je stále možné předat péči ošetřujícímu personálu. Při částečném rooming-in je dítěti přidělena postýlka na kolečkách a můžete se o něj postarat vy ve svém pokoji nebo personál na kojeneckém oddělení.

Podpora nemocných dětí

Starším dětem, které jsou déle nemocné, také prospívá, když jejich rodiče alespoň čas od času přenocují.

Rooming-in pro pacienty s demencí

Rooming-in je nyní někdy nabízen i pro příbuzné pacientů s demencí. Při pokročilé demenci je pobyt v neznámém prostředí pro pacienty obzvláště stresující. Přítomnost známých lidí jim dává pocit bezpečí a normálnosti.

Některé rehabilitační a soukromé kliniky nově nabízejí i možnost partnerského pobytu například na pokoji pacienta.

Převzetí nákladů

Rooming na kojeneckém oddělení nestojí nic navíc, protože matka i dítě jsou „pacienti“. Ubytování rodičů nemocných dětí do devíti let je hrazeno ze zákonného zdravotního pojištění.

U příbuzných dospělých pacientů – obvykle pacientů s demencí –, kteří chtějí být ubytováni v nemocnici, musí lékař potvrdit lékařskou, terapeutickou nebo psychologickou nezbytnost, aby pobyt hradilo zákonné zdravotní pojištění. Také je vhodné se předem zeptat zdravotní pojišťovny.