Cvičení s nárazem do ramene 4

"Připojuješ." theraband na kliku dveří / kliku okna a jeden konec držte pevně v jedné ruce. Jeho horní část paže je upevněna blízko horní části těla a ohnutá o 90 ° v lokti. Ve výchozí poloze předloktí je otočen co nejvíce ven.

Jste v šíři a mírně ohnuté poloze. Břicho, nohy a spodní část jsou napnuté. "Z výchozí polohy ohněte lokty o 90 ° a přiveďte své." předloktí rovnoběžně s podlahou směrem k horní části těla.

Dbejte na to, aby ramena nebyla vytažena až k uším, ale aby byla stažena dolů a dozadu truhla narovnaný. The zápěstí zůstává stabilní a neohýbá se. Proveďte asi 15 opakování po 3 sériích na rameno. Pokračujte na článek Dopad ramen - cvičení