Cvičení s nárazem do ramene 3

"V poloze na šířku boků a mírně ohnuté, ohněte předloktí blízko těla o 90 ° a napněte břicho." V obou rukou držíte závaží, které můžete otáčet až 15krát za sebou do strany (1-3 kg). "Z výchozí polohy ohněte lokty o 90 ° a pohybujte oběma předloktímmi do strany a rovnoběžně s podlahou směrem ven."

Dbejte na to, aby ramena nebyla přitažena až k uším a aby paže byly vždy v kontaktu s horní částí těla a nebyly vytažené. The zápěstí zůstává stabilní a neohýbá se. Poté vraťte obě závaží do výchozí polohy a celý postup opakujte 15krát se 3 průchody. Pokračujte dalším cvičením