Shrnutí | Cvičení pro svalovou dystrofii

Shrnutí

Jelikož neexistuje žádný slibný koncept farmakoterapie pro svalové dystrofie, hrají cvičení prováděná v rámci terapie ústřední roli. Umožňují pacientům aktivně něco dělat proti rychlému rozvoji nemoci a znovu získat pro sebe trochu kvality života. Rutina každodenního tréninku a úzká spolupráce s terapeuty a dalšími pacienty dává mnoha z nich více síly a nové odvahy čelit obtížné cestě nemoci.