Kapilára

Definice Hovoříme -li o kapilárách (vlasových cévách), máme obvykle na mysli krevní kapiláry, i když nesmíme zapomenout, že existují i ​​lymfatické kapiláry. Krevní kapiláry jsou jedním ze tří typů cév, které lze u lidí rozlišit. Existují tepny, které transportují krev ze srdce a žil… Kapilára

Funkce kapilár Kapilární

Funkce kapilár Funkce kapilár je hlavně přenos hmoty. V závislosti na tom, kde se nachází kapilární síť, dochází k výměně živin, kyslíku a metabolických konečných produktů mezi krevním řečištěm a tkání. Živiny jsou dodávány do tkáně, odpadní produkty jsou absorbovány a odnášeny. V závislosti na potřebě kyslíku konkrétního… Funkce kapilár Kapilární

Endothelium

Endotel je jednovrstvá vrstva plochých buněk, která lemuje všechny cévy a představuje tak důležitou bariéru mezi intravaskulárním a extravaskulárním prostorem (jako prostor uvnitř a vně cév). Struktura Endotel tvoří nejvnitřnější buněčnou vrstvu intimy, vnitřní vrstvu třívrstvé stěnové struktury tepny. … Endothelium

Klasifikace | Endotel

Klasifikace Endotel lze rozdělit na různé základní typy. Různé typy závisí na funkci orgánu. Struktura má silný vliv na propustnost endotelu (endoteliální propustnost) pro látky nacházející se v krvi a tkáni. Nejběžnější je uzavřený endotel. Mimo jiné, zejména v kapilárách a dalších… Klasifikace | Endotel

Poruchy | Endotel

Poruchy Různé rizikové faktory, jako je arteriální hypertenze, zvýšené hladiny cholesterolu a zejména spotřeba nikotinu, vážně mění funkci neporušeného endotelu. Člověk pak mluví o endoteliální dysfunkci. Například oxidační stres může změnit mechanismus oxidu dusnatého a vytvářejí se vysoce toxické metabolity, které mohou poškodit endotel. Poškození endotelu je… Poruchy | Endotel

Lymfy

Definice Lymfa (lat. Lympha = čistá voda) je vodnatá světle žlutá kapalina, která se nachází v lymfatických cévách. Lymfa je tkáňová tekutina vytlačená z krevních cév. Mnoho jednotlivých lymfatických cév a lymfatických uzlin je souhrnně označováno jako lymfatický systém a spolu s krevním řečištěm jsou… Lymfy