Koenzym Q10: Interakce

Interakce koenzymu Q10 s jinými mikroživinami (životně důležitými látkami):

Vitamin B6

Vitamin B6 je nezbytný pro syntézu koenzym Q10: První krok v biosyntéze koenzymu Q10 - přeměna tyrosinu na kyselinu 4-hydroxyfenylpyrohroznovou - vyžaduje vitamin B6 ve formě pyridoxalu 5 -fosfát. Mezi sérem existuje pozitivní interakce koenzym Q10 hladiny a stav výživy vitaminu B6.

Vitamín E

Alfa-tokoferol a koenzym Q10 jsou hlavními antioxidanty rozpustnými v tucích v membránách a lipoproteinech. Když alfa-tokoferol neutralizuje volný radikál, jako je hydroperoxylový radikál, oxiduje se a stává se radikálem samotným, což může podporovat oxidaci lipoproteinů. Když redukovaná forma koenzymu Q (CoQH2) reaguje s alfa-tokoferoxylem, regeneruje se alfa-tokoferol a současně se tvoří radikál semichinon (CoQH). CoQH může reagovat s kyslík za vzniku superoxidu, který je mnohem méně radikální než hydroperoxyl. CoQH-však může také redukovat alfa-tokoferoxyl zpět na alfa-tokoferol s výsledkem zcela oxidovaného koenzymu Q (CoQ), který již nemůže reagovat s kyslík za vzniku superoxidu.