Cvičení | Nestabilita ramen - konzervativně napravte

Cvičení

Cílené strečink a posilovací cvičení mohou zlepšit stabilitu poškozeného ramene. Níže je uvedeno několik cviků, ale měla by být prováděna pouze po konzultaci s lékařem nebo terapeutem k léčbě: 1) Posílení svalů U tohoto cviku se uveďte do polohy push-up. Kolena mohou ležet na podlaze.

Nyní střídavě přesuňte svoji tělesnou hmotnost na jednu paži a před změnou paže držte napětí po dobu 10 sekund. V závislosti na vašem pokroku můžete dát paží větší tělesnou hmotnost. 10 opakování na každou stranu.

2.) Strečink ramenní čepel Uchopte loket druhé paže rukou zdravé paže a pohybujte paží přes rameno zdravé paže, dokud neucítíte v lopatka. Držte tento úsek po dobu 10 sekund.

Opakujte třikrát. 3.) cvičení s Flexibar 4) Posílení svalů Postavte se vzpřímeně a vzpřímeně.

Vezměte lehkou váhu do každé ruky. Nyní zvedněte obě paže současně do strany až do výšky ramen. Poté se pomalu a kontrolovaně vraťte do výchozí polohy.

15 opakování. Variantu lze cvičení provádět také směrem dopředu. Existuje také řada strojů v tělocvičně nebo fyzioterapii, kde lze provádět cvičení na posílení ramenních svalů.

Nejlepší je prodiskutovat s lékařem nebo terapeutem, která z těchto cvičení jsou pro vaši situaci vhodná.

  • A) Hruď a ramena Postavte se rovně a vzpřímeně. Uchopte Flexibar oběma rukama.

    Nyní proveďte pohyby dopředu a dozadu. 20 sekund. 3 přihrávky.

  • B) Rotátory ramene Umístěte doleva noha dopředu a pravá noha dozadu.

    Uchopte Flexibar pravou rukou a rozpažte ruku od sebe. Palec směřuje nahoru. Nyní posuňte ruku 10krát z vnějšku dovnitř. Pak změňte strany. 3 přihrávky.

  • Cvičení pro manžetu rotátoru
  • Cvičení pro nárazové rameno
  • Fyzioterapie po vykloubení ramene