Příznaky | Cvičení v kompresi nervových kořenů v BWS

Příznaky

Jak je popsáno výše, nervy přenášet podněty a pocity přicházející z těla a prostředí do centrálního nervový systém a naopak přenášejí pohybové povely z mozek do těla. Pokud jsou tyto cesty nyní na cestě přerušeny nervový kořen komprese, což vede ke snížení vnímání, chybnému vnímání nebo dokonce úplnému přerušení toku informací. Typickými příznaky jsou smyslové poruchy v postižené oblasti, svalová slabost, ztráta pohybu a také bolest.

V závislosti na oblasti těla, ve které se příznaky vyskytují, lze odvodit, v jaké výšce nervový kořen je zachycen ve svém výstupu z páteře. Nervové kořeny hrudní páteř zde ošetřená část zásobuje hlavně oblast kufru - tj. přední a zadní část horní části těla. Co můžete udělat proti bolesti v BWS, se dozvíte v našem článku Fyzioterapie bolesti v BWS!

Shrnutí

A nervový kořen komprese v páteři může mít různé příčiny, ale je často vyvolána herniovaným diskem, při kterém netěsný materiál disku tlačí na nervový původ s výsledkem nepříjemných příznaků. Operace obvykle není nutná, protože materiál disku ustoupí s dostatečným ochrana a následný intenzivní aktivní cvičební program. Je však důležité rychle zasáhnout a snížit tlak z nervu, aby nedošlo k dlouhodobému poškození. I poté, co příznaky ustoupí, je nutné pokračovat v aktivním cvičení, aby bylo tělo a jeho struktury stabilní a aby se zabránilo opakování.