Skenovací laserová polarimetrie: léčba, účinek a rizika

Nejznámější formou skenovací laserové polarimetrie je skenovací laserová polarimetrie GDx, která se používá v oftalmologii k diagnostice a monitorování katarakty a umožňuje diagnostikovat toto onemocnění až o pět let dříve než jakákoli předchozí metoda měření. Polarimetrie využívá vlastnosti polarizace světla pomocí laserového skeneru a… Skenovací laserová polarimetrie: léčba, účinek a rizika

Počítačová tomografie s emisemi jednoho fotonu: léčba, účinky a rizika

Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) je součástí vyšetřovacího spektra nukleární medicíny. Jeho účelem je posoudit metabolismus a tím i funkci v různých orgánových systémech. To je možné pomocí radiofarmaka podávaného pacientovi, jehož distribuce v těle je viditelná ve formě průřezových… Počítačová tomografie s emisemi jednoho fotonu: léčba, účinky a rizika

Mikrovaskulární dekomprese: léčba, účinky a rizika

Mikrovaskulární dekomprese je krátký název jednoho ze dvou běžných neurochirurgických výkonů používaných k léčbě neuralgie trojklaného nervu. Tento postup se používá, pokud je neuralgie trojklaného nervu v místě výstupu nervu v zadní jamce způsobena patologickým kontaktem se zásobující tepnou. Tento postup zahrnuje odstranění komprese vložením malých… Mikrovaskulární dekomprese: léčba, účinky a rizika

Hydroterapie: léčba, účinky a rizika

Pojem vodoléčba zahrnuje všechny léčebné procedury související s vodou. Léčivý účinek je založen buď na specifickém minerálním složení vody, nebo na teplotních rozdílech během aplikace. Voda jako elixír života je mimořádně všestranným léčivým prostředkem. Co je to vodoléčba? Termín hydroterapie zahrnuje všechny léčebné procedury související… Hydroterapie: léčba, účinky a rizika

První pomoc: léčba, účinek a rizika

První pomoc se týká počátečních opatření přijatých v naléhavých případech, které nemusí nutně ohrozit život. Co je první pomoc? Různé druhy obvazů používané pro první pomoc. Klikni pro zvětšení. Ke stažení zde ke stažení. Život zachraňující první pomoc v případě úrazu nebo nemoci spočívá v aplikaci dříve naučených technik, které… První pomoc: léčba, účinek a rizika

Aspirace kostní dřeně: léčba, účinky a rizika

Aspirace kostní dřeně se provádí za účelem získání bioptické dřeně k diagnostice hematologických onemocnění, jako je leukémie, maligní lymfom nebo plamacytom. Před transfuzí krevních produktů (darování kostní dřeně) je kostní dřeň dárce testována na kompatibilitu. Co je aspirace kostní dřeně? K získání bioptické dřeně k diagnostice hematologických onemocnění se provádí aspirace kostní dřeně… Aspirace kostní dřeně: léčba, účinky a rizika

Darování kostní dřeně: léčba, účinky a rizika

Německý institut dárců kostní dřeně (DKMS) v současné době dychtivě nabírá nové dárce kostní dřeně. Není divu, darování kostní dřeně představuje pro mnoho lidí postižených leukémií a jinými krevními chorobami jedinou šanci na vyléčení. S více než 6 miliony registrovaných dárců bylo již mnoho životů zachráněno nebo prodlouženo. Co … Darování kostní dřeně: léčba, účinky a rizika

Transplantace kostní dřeně: léčba, účinky a rizika

Transplantace kostní dřeně zahrnuje přenos kostní dřeně, potažmo kmenových buněk, k obnovení pravidelné krvetvorby. Transplantace kostní dřeně je obecně indikována, když byl systém hematopoetických buněk vážně narušen v důsledku nádorového onemocnění nebo předchozí terapie (zejména vysokodávkovaná chemoterapie). Co je transplantace kostní dřeně? Transplantace kostní dřeně zahrnuje přenos… Transplantace kostní dřeně: léčba, účinky a rizika

Laserová Dopplerova fluxmetrie: léčba, účinky a rizika

Laserová dopplerovská fluxmetrie je diagnostický postup, který poskytuje informace o mikrocirkulaci kůže a je založen na Dopplerově jevu. Helium laser vyzařuje světlo, které se odráží pohybem erytrocytů v krvi. Množství odraženého světla umožňuje učinit závěry o rychlosti proudění. Co je laserová dopplerovská fluxmetrie? Laserová dopplerovská fluxmetrie… Laserová Dopplerova fluxmetrie: léčba, účinky a rizika