Pozitronová emisní tomografie (PET)

Definice

Pozitronová emisní tomografie (PET) je speciální zobrazovací vyšetřovací procedura, kterou lze použít k vizualizaci metabolických procesů v těle. Za tímto účelem se pacientovi podává nízkoaktivní radioaktivní glukóza prostřednictvím žíla, zviditelněné měřicí jednotkou a informace jsou zpracovány do prostorového obrazu. Cukr se distribuuje po celém těle a hromadí se zejména ve tkáních se zvýšeným metabolickým obratem. V mnoha případech je PET kombinován s počítačovou tomografií (CT), která také umožňuje prostorové zobrazování. Kombinovaný postup PET a CT se používá například při diagnostice rakovina, nerv a srdce nemoci.

Kdy bude zkouška probíhat?

K objasnění podezření se nejčastěji používá pozitronová emisní tomografie rakovina. Zkouška může být také užitečná při určování, zda a rakovina který již byl diagnostikován, se již rozšířil. Další indikace se objevuje u pacientů, u nichž byla počítačovou tomografií (CT) detekována nápadná struktura.

PET lze použít k prokázání, zda má zvýšenou metabolickou aktivitu (například při zánětu nebo rakovině) nebo zda je aktivita snížena (například v jizvě). Kromě toho je PET vyšetření také vhodné pro monitoring terapie. Pokud je například léčena diagnostikovaná rakovina chemoterapie nebo záření, PET lze použít ke stanovení, zda se ohniska nádoru zmenšují nebo úplně mizí.

Dokonce i po dokončení léčby nádoru lze PET použít jako součást následné péče k určení, zda se vytvořily nové rakovinné nádory či nikoli. Rozhodujícím faktorem při určování, zda je pacient indikován pro PET vyšetření, je individuální zvážení ve spojení s pacientem zdravotní historie a další nálezy. Po konzultaci s ošetřujícími lékaři je třeba zvážit přínosy oproti zátěži a rizikům vyšetření.

PET z mozku

Projekt mozek je orgán s nejvyšší spotřebou energie, a to i ve formě cukru. Metabolická aktivita jednotlivých oblastí mozek lze proto snadno vizualizovat pomocí pozitronové emisní tomografie. PET proto může přispět k diagnostice mozek například nádory.

Ty obvykle vykazují značně zvýšenou akumulaci radioaktivně značeného cukru. PET vyšetření může také přispět k diagnostice záchvatů epilepsie. Ve fázích bez záchvatů je aktivita v postižených oblastech mozku snížena.

Viditelné nálezy PET jsou také možné v demence nemoci, jako je Alzheimerova choroba. Zde je také poměrně snížena metabolická aktivita. Vyšetření PET však není součástí standardního diagnostického postupu u těchto onemocnění. Proto, zdraví pojišťovny obvykle nehradí náklady. Zda je pozitronová emisní tomografie mozku vhodná, je tedy třeba rozhodnout individuálně.