Sociální identita: funkce, úkoly, role a nemoci

Identita ve smyslu sociální identity vychází z procesů sociální kategorizace. Lidé se vidí jako lidské bytosti, jako součást určitých skupin a jako jednotlivci. Lidé spojují členství ve skupině s určitými hodnotami, které přispívají k jejich vlastní hodnotě. Co je identita? Identita ve smyslu sociální identity vychází z procesů sociální kategorizace. Lidé vidí… Sociální identita: funkce, úkoly, role a nemoci

Socializace: funkce, úkoly, role a nemoci

Socializace je pokračující adaptace na vzorce cítění a myšlení v sociálních komunitách. Podle socializační teorie jsou lidé životaschopní pouze prostřednictvím socializace. Socializační problémy tedy mohou způsobovat duševní a psychosomatická onemocnění, ale mohou být i jejich symptomem. Co je to socializace? Socializace je pokračující adaptace na vzorce cítění a myšlení… Socializace: funkce, úkoly, role a nemoci

Klasifikace: Funkce, Úkoly, Role a nemoci

Klasifikace vnímání odpovídá kategorizaci, která pomáhá interpretovat vnímané. Všechny lidské kognitivní kategorie dohromady tvoří mentální reprezentaci světa. K nesprávným klasifikacím vnímání dochází v kontextu bludů. Co je klasifikace? Klasifikace je součástí kognitivního percepčního zpracování a je často spojena s vyjádřením kategorického vnímání. Klasifikace… Klasifikace: Funkce, Úkoly, Role a nemoci

Nepoháněcí peristaltika: funkce, role a nemoci

Peristaltika představuje svalový pohyb různých dutých orgánů. Mezi nimi se neproporční peristaltika vyskytuje hlavně ve střevě. Slouží k promíchání obsahu střeva. Co je nepropulzní peristaltika? Peristaltika představuje svalový pohyb různých dutých orgánů. Mezi nimi se neproporční peristaltika vyskytuje hlavně ve střevě. Peristaltika je rytmický pohyb svalů… Nepoháněcí peristaltika: funkce, role a nemoci