Úhlopříčný čtyřnohý stojan

"Diagonální čtyřnohý stojan. Přejděte na čtyřnohý stojan." Pod tělem šikmo spojte loket a koleno. Brada je odvezena do truhla, vytváří shrbený záda.

Poté se koleno natáhne dozadu a paže se natáhne úplně dopředu. Před změnou proveďte 15 opakování noha a paže. Zpět k článku