Posttrombotický syndrom: Příčiny

Patogeneze (vývoj onemocnění)

Posttrombotický syndrom (PTS) je patrný po přibližně 10–15 letech u 40–60% konvenčně léčených pacientů s hlubokou žíla trombóza (TBVT). Výsledek je chronický krev reflux v žilách kvůli žíla poškození stěn a nedostatečnost chlopní (únik ventilu). To vede k dekompenzaci (těžké dysfunkci) s tvorbou otoků (voda retence), fibróza (zvýšené ukládání pojivové tkáně) a lokalizované periferní cyanóza (purpurové až namodralé zbarvení kůže).

Etiologie (příčiny)

Biografické příčiny

  • Věk * - rostoucí věk

Příčiny chování

Příčiny související s chorobami

Kardiovaskulární systém (I00 - I99)

  • Preexistující primární žilní nedostatečnost * (žilní slabost).
  • Trombóza hlubokých žil

Jiné příčiny

  • Nedostatečně provedená antikoagulace (dvojnásobné riziko) *.

* Možný rizikové faktory pro vývoj PTS, které byly přítomny v době nástupu trombóza.